Témakörök

Használati útmutató a jelölésekhez:

1500          Hangsúlyos dogmatikai helyek.
2001          Elítélt vagy elutasított tanítások.
(335)         Olyan hely, amelyik csak burkoltan vagy jelzésszerűen tartalmazza a megnevezett kijelentést.
41//51       Olyan helyek sorozata, amelyek nagyon kevés szám kivételével a megnevezett kijelentést tartalmazzák.
a … b …    Egy kijelentés lényeges elemei, amelyek nem fordulnak elő minden idézett számnál, hanem csak a felső indexben elhelyezett betűvel megjelölteknél; szükség esetén ezeket a pótlólag kitett vagy alternatív alkotórészeket az általános kijelentéstől a kurziválás különbözteti meg.
Például:
A keresztség anyaga a természetes víz 802 903 1082 a1314 a1615;
Jézus Krisztusnak a két természete van, és b két természetben van b302 ab414 ab420 stb.
Ez az idézési mód a tartalom szabatosabb megjelölését, a logikai összefüggést (különösen olyan tartalmaknál, amelyek csak nehezen különíthetők el egymástól) és a mutató tömörségét szolgálja.
[…]           Amennyiben elítélt vagy elutasított tételt szó szerint vagy értelemszerűen idézünk, úgy maga a tétel – általában az elítélésre való utalás után – szögletes zárójelben található. Például: Elutasított: [a krizmának nem lehet erőt tulajdonítani] 1629.

***

Ez a mutató egyenlőre csak jelzi a keresett téma helyét: vagy önmagára hivatkozva, vagy magára FJ számmal ellátott részre. Ezután kézzel kell kikeresni a megfelelő részt.
(A későbbiekben elkészítjük a keresett szövegre való közvetlen lépés lehetőségét is.)