Az élő Isten

B. Az élő Isten

1. Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja

a: A hit Istene
b: Isten az élet, az igazság és a jóság alapja

c: Isten, aki minden felett fenséges
d: Isten öröktől fogva nemzi a Fiút
e: Isten a Fiúval és Fiú által leheli a Lelket
f: Isten megteremti és kormányozza a világot
g: Isten elküldi a Fiút és a Lelket
h: Isten irányítja és teljességre viszi a világot
i: Az isteni természet fogalmi kerete
j: Isten atyaságának fogalmi keretei

2. Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia

a: A Jézus Krisztusba mint az Atya Fiába vetett hit
b: Az Atya Fia mint a teremtés és az üdvösség közvetítője
c: A Fiú istenségének fogalmi keretei

3. Isten Lelke

a: Az Isten Lelkébe vetett hit
b: Isten Lelke a teremtésben és az üdvtörténetben
c: A Szentlélek isteni mivoltának fogalmi keretei

4. A szentháromságos Isten

a: A szentháromságos Istenbe vetett hit
b: A Szentháromság hitének megfogalmazása
c: Az egy és háromságos Isten működése)