Kinyilatkoztatás

Isten kinyilatkoztatja/feltárja önmagát.

1. A kinyilatkoztatás természete
a: A kinyilatkoztatás eseményének fogalmi kerete
b: A kinyilatkoztatás sajátosságai
c: A kinyilatkoztatás szakaszai
d: Tévedések

2. A kinyilatkoztatás hívő elfogadása
a: Az emberi értelem képessége az igazság megismerésére
b: A hit Isten kinyilatkoztatására adott válasz

3. Az isteni kinyilatkoztatás áthagyományozása
a: A hagyományozás természete
b: A Szent Iratok
c: Hagyományozás és Szent Iratok

4. A hit értelme
a: Általában az értelemről és a hitről
b: A teológia tudománya)