2. Isten egyszülött Fia

2. Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia

B 2a. Hit Jézus Krisztusban, az Atya Fiában

A hit Jézus Krisztusban, a Fiúban 2//30 36 40//51 55 60–64 70–76 105 125k 144 146 150 188k 300–302 325 367–369 421–426 428–432 434 441k 451 453 470 485 487 490k 501 525–538 542k 546–548 680k 790k 851k 1330k;
vö. B 4a (A háromságos Istenbe vetett hit).

B 2b. Az Atya Fia, a teremtés és az üdvösség közvetítője

A Fiú kezdet a kezdettől 1331;
(valóságosan és tulajdonképpeni értelemben) az Atya nemzette (genitus) őt, ill. tőle született (natus) 40//51 71 75 113 125 144 150 163 a168 188k 272 284 485 490 503 526k 547 554 564 568k 572 681 851 1330 1337 2526.

A Fiú nem része az Atyának 526 805;
nem az Atya kiterjedése (extensio) vagy összevonása (collectio) 160.

A Fiú nem a semmiből lett alkotva (factus) vagy teremtve (creatus) a42//50 60 75 113k 125 a126 a130 150 155 209 485 490 a526 536 1332 a2526;
hogy milyen értelemben mondja a Példabeszédek könyve 8,22 a Fiút “teremtett”-nek 114;
a Fiú nem lényeg nélküli 160.

A Fiú az egyetlen (unicus, unus) Fiú (rajta kívül nincs másik) 4k 12//30 36 62k a105 502;
tehát egyszülött (unigenitus) 2k 11 25 27 40//51 60 125 150 178 258 266 272 291 300 302 318 357 538 683 900 2526 3350 3352;
egyedül a Fiú az, aki egyedül az Atyától van 75 800 1330.

A Fiút az Atya nem akarat vagy szükségszerűség szerint, hanem természet szerint nemzi a71 526.

A Fiú kezdet (principium, inicium) nélkül nemződik 357 470 526 536 572 617 1331;
örök (aidőtlen) a490 504 (611) a617 681 852 900 1300k 1331 (3274);
kezdettől fogva az Atyával van 61;
öröktől fogva és örökké létezik (126) 147;
minden időt megelőzött (minden kezdet előtt, öröktől fogva) 40–42 48 50k 60 76 b126 b147 150 a189 272 294 a297 301 357 427 a441 485 a490 503k 526 538 547 554 568 571 (611) 617 681;
öröktől fogva létezik az istenség titkában, megkülönböztetve az Atyától és a Szentlélektől 4520;
elutasítottak azok a tanok, amelyek a tagadják Fiú örökkévalóságát:
[vége lesz; halandó] változékonynak vallják 43 45 47 49 113 126 130 a160 b359 2526.

Megnevezések (az igen gyakori “Isten Fia” megnevezést leszámítva):
“Isten Igéje” (Verbum Dei, Logos) 40 55 113 144 147 178 250//263 427 502k 852 3326 4338;
“Örök Ige” 4204; ezt azonban nem szabad “kimondott ige” értelemben venni 144 147;
“Bölcsesség” (sapientia) (113) 148 476;
“Beszéd” (sermo) 148;
“Erő” (dünamisz) 113;
elvetendő hogy a “Verbum” lenne a Fiú tulajdonképpeni helyes megnevezése 2698.

A teremtés közvetítője: a Fiú az, “aki által minden” van 40//51 60 125 150 421 680 3326 4338 4345;
“aki által az idők elrendeztettek” 50k;
“mindenek teremtőjének” nevezik 485;
Krisztusban teremtetett minden, és minden benne áll fenn 4114;
magába felvette és egyesítette a világot 4338 (4345);
vö. C 1c (Isten Fia mint a teremtés közvetítője).

Az üdvösség közvetítője: a Fiú
– : a Megváltó (salvator) 1 3k 4176 4332 4580;
– : alászállt az emberek üdvösségére, ill. a bűnök bocsánatára a40 a42 a44 a46 a48 a51 b55 a62 a64 a72 a76 a125 b144 b146 a150 a272 a301 b485 b491k a500 b533 a681 (a801) a901 (a1337) b1400 a2529 a4172 (a4303 a4310) b4313 (a4345 a4445 a4494);
vö. E 3 (Jézus Krisztus, a Megváltó);
E 4c (Jézus Krisztus küldetése).

A Fiú
– : az egész teremtés elsőszülöttje 40 50k 60 (490) 4310;
– : mindenek előtt 4114;
– : a kezdet 4114;
– : ugyanaz örökké 4310;
– : a tökéletes ember 4338 4345;
vö. C 1c (Isten Fia mint a teremtés közvetítője);
C 4fh (Krisztus, a tökéletes ember).

B 2c. A Fiú istenségének fogalmi kerete

A Fiú az Atya lényegéből, ill. természetéből (nem más lényegből) létezik c43 a44 c45 a48 c49 a76 a125 c126 c144 a163 ab441 c526 c900 a2526;
minden, ami a Fiúé, az Atyától kapta 1331;
az Atya mindenét a Fiúnak adta kivéve az atyaságot (90) a1301 a1986 3675;
Krisztus a láthatatlan Isten képmása 4114;
lényegileg azonos az Atyával: B 2b (A Fiú mint a teremtés és az üdvösség közvetítője);
B 4bb (A személyek egyenlősége);
E 5a (Jézus egylényegű az Atyával).