Teológia kategória bejegyzései

Mi a reformáció – vallási vagy politikai esemény?

Erről láthatunk egy dokumentumfilmet: ITT

Protestáció alapelvei

  • Isten igéjének nagyobb tekintélye van, mint bármelyik evilági hatalomnak.
  • Egyedül a lelkiismeret igazolhatja az egyházi határozatokkal való szembeszegülést.
  • Minden hívő ember pap, ez azt jelenti, hogy minden hívő közvetlenül fordulhat Istenhez, nincs szükség a papságra és egyházra sem. (A lelkészre  az ige hirdetése céljából van szükség nem a közösség vezetésében.)
  • Csak a szentírás tekintélye számít, azt bárki értelmezheti.
  • Az ember bűnös, de Isten megbocsátja az ember bűneit. Isten elismerését (üdvözülés) nem cselekedetinkkel érdemeljük ki, hanem Isten ajándékozza nekünk.

Nézzük, hogyan vélekednek erről kortársaink: Bővebben…

A Tanítóhivatal minősíthet egy teológia nézetet?

Igen, az a kötelessége, hogy pontos eligazítást adjon. A Tanítóhivatal döntése olyan teológiai minősítést ad, amely alapján az adott tan elvetendő vagy elfogadható. Az is tudni kell, hogy egyes döntések nem kizárólag a kinyilatkoztatás tanításával ellenkező elvekre vonatkoztak, hanem az Egyház elleni vétségekre is. Nem minden elutasított tan szigorúan véve eretnekség.

Ma ötféle minősítés van használatban:

  • A kinyilatkoztatásból egyértelműen következik, azaz az istenhitből közvetlenül fakad. Ennek kifejezetten, vagy bennfoglaltan a kinyilatkoztatás része kell hogy legyen, a kinyilatkoztatás közvetlen tartalmából kell következnie. (de fide divina)
  • Az általános (katolikus) istenhitből következő tétel. Ez akkor áll fenn, ha a Tanítóhivatal formálisan is a hit részévé nyilvánítja azt az állítást, és az a nézet az igehirdetés nyilvánvaló tartalma is egyben (de fide divina et catholica),
  • A hit határán lévő az a tétel, amely a teológusok egyhangú véleménye alapján kinyilatkoztatott és az Egyház által képviselhető igazságnak tekintendő, nem tartozik közvetlenül a kinyilatkoztatáshoz és a Tanítóhivatal még nem terjesztette elő. (fidei proximum)
  • Egyházi hitigazság azoknak az igazságoknak a minősítése, amelyeket a kinyilatkoztatás formailag nem tartalmaz, de szoros kapcsolatban áll vele, és a Tanítóhivatal ismeri fel és terjesztheti elő. (de fide ecclesiastica)
  • Teológiai vélemény. Ez olyan teológia állítás, melyek az adott kor szellemi színvonalán felmerülő kérdésre született választ, tételt jelent. Minősítésre várakozik.

Bővebben…