Egyház kategória bejegyzései

Refomáció alapötletét a halál utáni élet megítélése adta

Erről láthatunk egy dokumentum filmet ITT
Készítette: Diarmaid MacCulloch az egyháztörténelem professzora.

A kérdés gyökere, a hálál utáni történések, – merthogy ez a kérdés minden eddigi kultúrában igen jelentős. Pontosítsunk, az volt a fő kérdés, hogy az Egyháznak (értsd: a katolikus) van-e befolyása az ember túlvilági sorsa alakításában. A protestánsok szerint nincs, a katolikusok szerint van. A protestánsok szerint csak a hit üdvözít, a katolikusok szerint a hiten túl a földi jócselekedetek is beszámítanak a túlvilági jövendő sorsba. Bővebben…

Az Egyház lelki vagy jogi struktúra?

“Krisztus csak egy általános, lelki kereszténységet hirdetett-e meg, vagy pedig nézeteit egy szabályosan szervezett egyház formájában intézményesíteni akarta és az volt-e a szándéka, hogy az egyház az ő tanítását és az üdvösséget a világ végéig az embereknek közvetítse?”

Ezt a kérdést Adriányi Gábor veti felAz egyháztörténet kézikönyve” című munkájában. Bővebben…

Mi is az Egyház?

Erről egy történész – Adriányi Gábor -, így ír:

“Az a kérdés, hogy Jézus Krisztus egy látható egyházat alapított – a mai egyházak elődjét –, racionalista–protestáns körökben ma is igen vitatott. A vita lényege abban áll, hogy Krisztus csak egy általános, lelki kereszténységet hirdetett-e meg, vagy pedig vallását egy szabályosan szervezett egyház formájában intézményesíteni akarta és az volt a szándéka, hogy az egyház tanítását és az üdvösséget a világ végéig az embereknek közvetítse? Bővebben…

A hitletétemény és az Egyház

Az a kérdésünk, hogy a Jézustól átadott, elmondott történetek szó szerint elérhetők-e valahol? Azt kell mondjuk, hogy nem, sőt az is állítanunk kell, hogy maga Jézus sem akarta az ő saját szavainak rögzítését.  Hiszen akkor erre utasította volna követőit. Jézus saját szavai olyan páratlan tekintéllyel rendelkeznének, hogy soha senki nem vitathatná, annak ellenére sem, hogy az egyfajta emberi nyelven rögzültek volna. Még így is rengeteg baj származott a Szentírás szó szerinti értelmezéséből, lásd pl. a Galilei-pert.

Ő azt akarta, hogy az apostolok megértett hite, az ő általuk megértett információk rögzüljenek  és adódjanak tovább.  Ez így is lett. Valamint azt is akarta, sőt parancsba adta, hogy őrizzék és kifejtve  adják tovább.

Az apostoli közösség megértette ezt és rögzítette is az ő hitük tartalmát. Például Péter hitét Márk rögzítette. A jelenlegi hitletétemény forrása, vagyis a hitünk tárgya, tkp. az apostolok hitéből és gyakorlatából eredeztethető.

vö: KEK 84-100

Hol található meg a mai egyház hitvallása?

A legfrissebb kiadványok, melyből  az Egyház mai hitvallását megismerhetjük, vagyis azt a hittartalmat, amit hittel kell fogadni. Ezen kiadványok hitelességét az Egyház garantálja:

  1. KEKKatolikus Egyház Katekizmusa
  2. KompendiumA KEK rövidített kiadása
  3. Youcat – A katolikus Egyház Ifjúsági Katekizmusa (Hivatalos on-line változat még nincs, de meg lehet találni, ha kell magyar nyelven, pl ITT . )

Bővebben…

Egyház, Tanítóhivatal, Szentírás

Ha tudni szeretnénk, hogy hol a helye a Tanítóhivatalnak, azt is tudni kell, hogy miként jött létre.

A kiinduló evidenciánk az, hogy maga Jézus Krisztus minden ismeret leghitelesebb forrása, amit az ember Istenről tudhat.

Amikor személyesen a földön járt akkor ez forrás-funkció különleges módon működött, ugyanis amit mondott és tett, az volt maga a kinyilatkoztatás. Mivel nincs erről a tevékenységről sem jegyzőkönyvünk, sem videofelvételünk, olyan forrásra kell hagyatkoznunk, ami egy lépéssel távolabb van Jézustól, ez pedig a körülötte lévők hite, akik az Ő tanítványai, követői voltak. Ezt maga Jézus akarta, hogy így legyen, mert így tette. Arról sem tudunk, hogy akár egy sort írt volna, kivéve, amikor egyszer porba írt, vagy rajzolt. Sőt arra sem adott parancsot, hogy a követői írják le az Ő szavait. Ő maga személyesen a tanítványai személyiségébe „írt”, azaz gyakorolt hatást rájuk. Ez a döntő mozzanat ahhoz, hogy megértsük az apostolok hitvédő öntudatát. Bővebben…