Mi a reformáció – vallási vagy politikai esemény?

Erről láthatunk egy dokumentumfilmet: ITT

Protestáció alapelvei

  • Isten igéjének nagyobb tekintélye van, mint bármelyik evilági hatalomnak.
  • Egyedül a lelkiismeret igazolhatja az egyházi határozatokkal való szembeszegülést.
  • Minden hívő ember pap, ez azt jelenti, hogy minden hívő közvetlenül fordulhat Istenhez, nincs szükség a papságra és egyházra sem. (A lelkészre  az ige hirdetése céljából van szükség nem a közösség vezetésében.)
  • Csak a szentírás tekintélye számít, azt bárki értelmezheti.
  • Az ember bűnös, de Isten megbocsátja az ember bűneit. Isten elismerését (üdvözülés) nem cselekedeteinkkel érdemeljük ki, hanem Isten ajándékozza nekünk.

Nézzük, hogyan vélekednek erről kortársaink:

Bővebben…
Reklámok

Purgatórium és a reformátusok

Ez a részlet Mogyoródi Református Egyházközség honlapjáról való –  ami nyilván híven tükrözi a református közösség általános véleményét:

4. Minden református hitvallás megegyezik abban, hogy hangsúlyozza a teljes Szentírás, mind az Ó mind az Új szövetség tekintélyét. A Bibliával nem tarjuk egyenlő értékűnek az ú.n. “szent hagyományt.”

5. Hiszünk a mennyben és a pokolban, nem hiszünk a purgatórium létezésében.

6. Nem hiszünk Mária és a szentek közbenjárásában, nincsen szükség a “szentek felesleges jócselekedeteire.”

Bővebben…

Purgatórium – van-e tisztulás a halál után?

Ezt kérdést tapasztalati alapon nem tudjuk eldönteni. Így szükségünk van egy olyan orgánumra, ami ebben kérdésben járatos. Mi a Katolikus Egyház Katekizmusából emeljük ki  a purgatórium címszó alatt található ismereteket.

Az Egyház a választottaknak ezt a végső tisztulását, ami teljesen különbözik a kárhozottak büntetésétől, purgatóriumnak, tisztítóhelynek nevezi. Az Egyház a tisztítóhelyre vonatkozó tanítását főleg a Firenzei (FJ 1304)  és a Trienti Zsinaton (FJ 1820; FJ 1580) fogalmazta meg. Bővebben…

Dogmafejlődés – végső vélemény

A dogmafejlődés, mint az Egyház élete, bele van ágyazva az emberiség történetiségébe. E folyamat minden jelensége megtalálhatja közvetlen magyarázatát azokban a tényezőkben, melyek az emberi gondolkodás kialakulását meghatározzák, és közöttük nem egy érthetetlen maradna azoknak a történelmi okoknak a figyelembe vétele nélkül, amelyek a fejlődés folyamatát létrehozták. F. Cavarella egyenesen általános törvényként szögezte le: ’Az emberi civilizáció bármely eseménye megadhatja a lökést az egyházban egy doktrinális  folyamat elindítására.’ (Dogmafejlődés, Dogmaértelmezés,  68.o.) Bővebben…

Dogmafejlődés – protestáns hozzáállás

A dogmafejlődés a protestáns szóhasználatban nem fordul elő. Idézünk néhány ezt a témát érintő  kijelentést különböző forrásból. Valószínűleg azért nem található, mert nincs egységes vélemény és nem is merül fel ez a kérdés.

„A protestáns egyházak dogmái alapjukban véve nem törvények, hanem közösségi vallástételek, és törvény-szerepet nem az üdvösség, hanem csak a közösségi egyetértés és fegyelem szempontjából tölthetnek be.” Bővebben…

Dogmafejlődés – matthaios szerint

“… lehet a dogmák fejlődéséről is beszélni.”

“A dogmafejlődés fő hajtóereje abból adódik, hogy Istenre, Isten misztériumaira emberi értelmünk fogalmait és nyelvünk szavait használjuk, és ez csak analóg használat lehet.”

“… a dogmák, a ma hívője és teológusa az apostoli idők terminológiája mellett olyan terminológiát is használ, amely terminológia kétségtelenül a tudományok, a filozófia fejlődésének az eredménye.”

“…  a  dogmafejlődés talán legnyilvánvalóbb útját: a dogmák logikai következményei is megfogalmazhatók dogmaként, hiszen a helyes logikai következtetés igaz feltételekből igaz konklúziókhoz vezet.” ( A teljes bejegyzés s forrásnál belinkelve található.)

Forrás: matthaios