2016. február havi bejegyzések

Szentírás, mi is az?

Szentírás vagy Biblia az Ó- és Újszövetség kanonizált könyveinek gyűjteménye, melyek a szenthagyománnyal együtt őrzik az isteni kinyilatkoztatást.

Az I. Vatikáni Zsinat tanítja: „azon írott könyvekben és azon meg nem írt hagyományokban foglaltatik, amelyeket vagy magának Krisztusnak az ajkairól vettek át az apostolok, vagy a Szentlélek sugalmazása folytán az apostolok által mintegy kézről-kézre adva jutottak hozzánk. … Az Egyház pedig azért tartja azokat szentnek és kánoniaknak, … mert a Szentlélek sugalmazására írták, Isten a szerzőjük, és mint ilyenek vannak átadva az Egyháznak.” FJ 3006

Bővebben…

Egyház vagy Szentírás?

Ezt a kérdést leginkább a protestáns-katolikus párbeszéd veti fel.

Érthető, hogy ez sarkalatos kérdés, mert a protestantizmus elvetette az egyházat tekintélyével, hagyományával, hierarchiájával együtt, sőt még a korábbi szentírás-értelmezést is elvetette. Magát a szentírást is átértelmezte, hiszen egyes könyveket kihagyott. Azt mégis látnunk kell, hogy bizonyos elemeket ugyan tetszés szerint, de átemelt. A protestantizmus lelkiségében “magán-kereszténység”, még akkor is, ha egyes hivatali elemeket (egyházszervezeti formák) a katolicizmustól átvett, még akkor is, ha  más néven nevezi el. Ha valaki ismeri katolikus és protestáns vallást is, akkor láthatja, hogy még a közös elnevezéseket is kínosan kerülik a protestánsok.

Nézzük a történelmi tényeket. Bővebben…

Melyik vallás az igazi?

Erre a kérdésre bármely vallás öntudatos képviselője azonnal önmagára mutatna. Mi ne vallásilag elfogult szempontból válaszoljuk meg a kérdést. Induljunk ki a vallás egyfajta fogalmából. Mi tehát a vallás fogalma?

A vallás személyes kapcsolat Istennel.

A vallás tehát reláció, kapcsolat, viszony egy létezővel, aki nem része a tárgyi világnak, személyes (kommunikatív), szellemi típusú, időben-térben, képességekben nem korlátozott semmitől sem függő létező. Bővebben…

Hol található meg a mai egyház hitvallása?

A legfrissebb kiadványok, melyből  az Egyház mai hitvallását megismerhetjük, vagyis azt a hittartalmat, amit hittel kell fogadni. Ezen kiadványok hitelességét az Egyház garantálja:

  1. KEKKatolikus Egyház Katekizmusa
  2. KompendiumA KEK rövidített kiadása
  3. Youcat – A katolikus Egyház Ifjúsági Katekizmusa (Hivatalos on-line változat még nincs, de meg lehet találni, ha kell magyar nyelven, pl ITT . )

Bővebben…

Mire jók a dogmák?

A dogmák a Egyház tradicionáló folyamatának tárgyai. Ezt adja át az egyik generáció a másiknak. A katolikus hívőnek nem kell kitalálni, hogy mit higgyen, azt megkapja az egyházától. Az Egyház első hittartalma az apostoli hitletétemény, lényegében azóta is ezt közvetíti, ezt adja át az Egyház a belépőknek.

Hitvallások a dogmák összefoglalása és – némileg – kifejtése.

Az első ismert hitvallástól (Kr.u. 160) a Katolikus Egyház Katekizmusában kifejtett hittartalomig megfigyelhető, hogy miként teljesedik ki a hit tárgya, vagyis a dogmák sorozata. Bővebben…